Beslagla elektroniske enheter i politiaksjon: Siktede varetektsfengslet