Da Marius (5) ble født, fikk pappa spørsmål om legene skulle fortsette, eller kun redde mor