Skal ruste opp fritidsmulighetene på denne ubebodde øya og fire andre steder