Vannforsyningsrør sprakk: Et titalls boliger uten vann

foto