Kjører daglig mat til eldre, men bilen synger på siste vers