Dette er hovedteorien etter ferjeulykken: – Teknisk svikt i manøversystemet