Dropper eiendomsskatt: – Det er ikke nødvendigvis full enighet