Bil anses som totalvrak etter elgpåkjørsel: – Fører fikk kutt i panna

foto