Gikk enstemmig mot å fjerne asbest fra brannstasjonen

foto
Stadsbygd brannstasjon ved en tidligere anledning. Foto: Ola Bjerkevoll