13 meldinger om påkjørt vilt i årets første dager: Politiet ber folk kjøre forsiktig