Kom over bil som sto parkert i grøfta: Mistanke om ruskjøring