Vedtok å bygge flerbrukshus. Nå anbefales det å bremse på pengebruken