Kolliderte i kaia i 2017. Her hugges den opp

foto