I denne kommunen er det registrert et nytt tilfelle av korona