Seksbarnsfar Gjermund (54) kontrollerer luftrommet