Disse selskapene startet opp og disse gikk konkurs i september