Dette stedet på Fosen er det varmeste i Trøndelag på 49 år