Vindparkmotstanderne anmelder Trønderenergi på nytt

foto