Vil forskyve åpningstidene: – Kan ikke være to steder samtidig

foto