- Ser flere fordeler med dette forslaget til barnehagetomt

foto