Tirsdag 31. juli søkte Tore Solli i Indre Fosen kommune i samråd med Åfjord kommune om at den gjeldende fellingstillatelsen på bjørn også skal gjelde for deler av Åfjord. Grunnlaget for søknaden var observasjonen av det som kan ha vært bjørnen, sent mandag kveld. Denne søknaden ble ikke innvilget av Fylkesmannen.

- Vi søkte sammen fordi vi mente at det var en fornuftig ting å gjøre på grunnlag av en mulig synsobservasjon. Vi koblet dette til slagbjørnen som vi vet vi har i området. Jeg registrerer at Fylkesmannen har en annen vurdering av situasjonen. De støtter seg på sine retningslinjer og SNO sin vurdering av synsobservasjonen, sier Solli.

- Bør gjelde hele Fosen

Sauebonde, Frp-politiker og nestleder i Sør-Trøndelag sau og geit, Gunnar Singsaas er betenkt over Fylkesmannens avgjørelse. Han synes det er rart at grunnlaget blir vurdert for tynt.

- Det siste kadaverfunnet som ble gjort i Ørsjødalslia er jo bare noen hundre meter unna grensa til Åfjord. Jeg synes det er uviktig å ha fokus på hvilken side av kommunegrensa tillatelsen skal gjelde for. Denne fellingstillatelsen burde gjelde for hele Fosen, sier han.

Singsaas er onsdag ute i terrenget for å lete etter kadaver og spor etter bjørn. Med seg har han folk han beskriver som erfarne innen bjørnefeltet. Til nå har de ikke merket noe unormalt.

- Det har vært rolig og bra, slik det skal være. Fram til vi har kadaver i Åfjord, så fortsetter det nok slik.

Penger til beitelaget

Seniorrådgiver ved Fylkesmannen, Inge Hafstad forteller at de ikke har funnet godt nok grunnlag for utvidelse.

- Synsobservasjonen ble ikke verifisert og dermed er grunnlaget for tynt til at området kan utvides. I tillegg er det ingen skader påvist i området, sier han.

- Den siste sauen som ble påvist skadd av bjørn ble funnet i Ørsjødalslia, som bare er noen hundre meter fra kommunegrensa til Åfjord. Er kommunegrensene viktigere enn område?

- Kommunegrensene er ikke viktigst, men ettersom mandagens observasjon ikke kunne la seg verifisere, så ble ikke fellingstillatelsen utvidet.

- Hvorfor gjelder fellingstillatelsen for Mosvik, der det ikke er påvist skader?

- Mosvik er en del av et område der det tidligere er påvist skade.

Hafstad sier at de derimot har bevilget 10 000 kroner til Åfjord beitelag for å hjelpe dem å få oversikt over sauene og lettere finne mulige kadaver som følge av bjørnen.

- Dersom man finner et ferskt kadaver, vil utvidet fellingstillatelse sterkt vurdert, sier han.