Fengselsstraffen er gjort betinget med en prøvetid på to år. Mannen må imidlertid betale en bot på 30 000 kroner. I tillegg er han fradømt retten til å føre motorvogn for en periode på 12 måneder. For å kunne kjøre bil igjen, må mannen ilegge full ny førerprøve.

Promillen

Det var på Fru Ingers vei i Ørland natt til den 22. oktober i fjor at mannen, som er polsk statsborger men bosatt i Norge, kjørte i beruset tilstand.

«Ut over alkoholpåvirkningen og en noe høy hastighet ut av Brekstad, foreligger det ingen opplysninger om at det har vært noe påfallende ved siktedes kjøring», står det i Fosen tingretts dom.

Det ble tatt en utåndingsprøve av mannen umiddelbart etter kjøringen. Den viste en påvirkningsgrad på 0,35 milligram per liter luft. Det tilsvarer 0,7 i promille.

Innrømte til politiet

Mannen er ikke tidligere domfelt. I formildende retning la retten vekt på at han helt uoppfordret innrømte å ha drukket alkohol da politiet stanset ham.

«Slik retten ser det har han således både bidratt til oppklaringen av saken samt til at saken kunne avgjøres på en enklere og rimeligere måte for det offentlige», står det i dommen.

Påtalemyndigheten la ned påstand om at siktede skulle dømmes til 14 dagers betinget fengsel og 40 000 kroner i bot. Tingrettens dom ble dermed noe mildere i og med at boten ble fastsatt til 30 000 kroner.

Les mer:

Fosen-mann truet og slo i bakken med politibatong.