Sissel Rånes Braseth skal overta som sektorsjef helse og omsorg etter Laila Dolmseth Refsnes. Foto: Snorre Berg

Sissel (43) er den nye helsesjefen:– Rekruttering blir vår største utfordring

– Å skaffe nok kvalifisert helsepersonell vil bli den største utfordringa vår i årene som kommer, sier Sissel Rånes Braseth.