Det melder Leksvik kommune på sine hjemmesider.

Planarbeidet skal settes i gang for å bestemme arealbruken i forbindelse med utbedringene. Ni vegstrekninger på totalt 13 kilometer vil bli berørt av utbedringsarbeidet. De to lengste er fra Hoven til Tangen og fra Grøtviken bru forbi Stegavik til klatrestigen.

Møtet er åpent for alle interesserte.