Det er i forbindelse med levering av søknader om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid at bondestanden i Ørland og Bjugn nok en gang har markert seg.

Fristen for å levere de nevnte søknadene gikk ut mandag 22. januar. Ved søknadsfristens utløp var 39,5 prosent av forventet antall søknader levert elektronisk av søkeren selv, opplyses det fra Statens landbruksforvaltning (SLF). Dette er svært nær SLFs sin målsetting om at 40 prosent av søkerne i 2007 skal velge å søke elektronisk og den hittil høyeste oppslutning om elektronisk søknad.

Blant kommunene er det nok en gang Ørland og Bjugn som ligger øverst. Selbu og Hornindal er nå imidlertid så vidt foran Bjugn. I Ørland kommune har hele 90,7 prosent av søkerne levert søknaden elektronisk.

Blant fylkene er det Finnmark og Sør-Trøndelag som har flest søkere som har levert elektronisk med henholdsvis 49,7 og 46,0 prosent. Agderfylkene har lavest andel elektroniske søknader (24,6 og 28,4 prosent).

Her ved Fosen landbruk avdeling Ørland/Bjugn kan man si seg godt fornøyd med datakunnskapen blant de lokale gårdbrukerne.