Anne selger boka si på Amazon og har gitt hotellet 300 overnattingsdøgn. Nå omstiller hun seg: - Det kan ikke være amatørmessig som et Youtube-klipp