Kommunene og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har de siste årene styrket kontrollen med tilskudd i landbruket. Det siste året har 55 gårdbrukere fått trekk i sine tilskudd.  Det er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som melder om dette,

I fredagens utgave av Nationen er det en artikkel som omhandler landbruksstøtte, og kontroll med utbetaling av dette.  Av artikkelen kan man få inntrykk av at bønder som “jukser” til seg tilskudd, ikke blir “straffet” for dette.

SøknadsprosessenGenerelt er det slik at landbruksforetak to ganger i året søker sin kommune om ulike tilskudd. Dette kan f.eks. være arealtilskudd, husdyrtilskudd og avløsertilskudd.  I Nord-Trøndelag gjelder dette om lag 3.300 landbruksforetak. Opplysningene som gårdbrukeren oppgir i sine søknader blir deretter kjørt mot sentrale registre, for å se om informasjonen i søknaden er korrekt.

“Jukserne” blir straffetDe foretakene som gir feil opplysninger i sine søknader blir “straffet” ved at de får avkortning i sine tilskudd. Ved de to siste søknadsrundene er det 55 landbruksforetak i fylket som har fått avkortning i sine tilskudd, på grunn av feil opplysninger i søknadene. Det største beløpet som noen forsøkte å tilegne seg var på 35 tusen kroner. Gårdbrukeren får naturligvis ikke dette beløpet, i tillegg ble det altså avkortning i det ordinære tilskuddet. De alvorligste sakene blir anmeldt til politiet.

Kontroll hos gårdbrukerneI tillegg til at opplysninger i søknadene om tilskudd blir vasket mot sentrale registre, sjekker kommunene minst fem prosent av alle søknader som kommer inn. Dette skjer ved at kommunen møter opp fysisk på foretakene. Her vurderer man f.eks. om arealene er slik man beskriver i søknaden og man kan telle dyr. Fylkesmannens rolle er å føre tilsyn med kommunene, og i noen få enkeltsaker griper Fylkesmannen inn. Det er saker som Fylkesmannen mener kommunene ikke har fulgt opp på en god måte.