Utdanningsdirektoratet har blinket ut rundt 250 skoler i Norge som har hatt høye mobbetall over flere år. Det melder Aftenbladet.

I oversikten går det frem at Åset skole i Åfjord kommune er blant skolene der elevene har rapportert om mye mobbing på skolen.

Ordfører Vibeke Stjern sier at de har vært klar over at mobbing har vært et problem på skolen siden 2012.

- Med en gang vi ble klar over situasjonen, har vi arbeidet for å gjøre noe med det, sier Stjern.

Ny kartlegging

Det er Utdanningsdirektoratet som har igangsatt kartleggingen av mobbetallene for alle landets skoler i to treårsperioder: Fra 2007 til og med 2009 og fra 2010 til og med 2012.

Grunnlaget er de årlige elevundersøkelsenes spørsmål om mobbing, til landets elever i sjuende og tiende klassetrinn. På vegne av direktoratet har NTNU Samfunnsforskning pekt ut skoler med vedvarende høye mobbetall i én av eller begge de to treårsperiodene.

Satt i gang program

Stjern viser til at kommunen har satt i gang et konkret program ved navn Olweus for å motvirke mobbing og antisosial atferd på Åset skole.

- Dette er et arbeid vi driver kontinuerlig for å få bukt med mobbingen. Vi har tre ansatte som jobber med programmet, og blant annet snakker med elevene om hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre, sier Stjern.Les også: – Offeret har aldri noe sted å flykte

I tillegg sier Stjern at de har kontinuerlig dialog med foreldre om skolens rutiner ved mobbesitusjoner, og at de prioriterer sosiale dager ved skolen som for eksempel FN-dagen og julemarkedet.

- Etter sommerferien hadde vi blant annet vennskapsuke der samtlige ansatte, barn og kommunestyret trykket håndflaten sin på et stor lerret, for at å vise at dette er et sted hvor vi tar vare på hverandre.

Må gjennomføre strakstiltak

Ifølge Aftenbladet har eierkommunene til de utsatte skolene blitt bedt om å rapportere inn strakstiltak.

- På den siste elevundersøkelsen som ble gjennomført våren 2014 var det fortsatt to trinn som viste dårlige resultater, og vi har to personer fra PPT inne på disse trinnene som jobber for å motvirke mobbing som et strakstiltak.

- Vi synes vi har kommet et godt stykke på vei, og at resultatene har bedret seg ved den siste undersøkelsen. Vi vil ikke havne på en slik liste igjen. Det er både håpet og målet, sier Stjern.