Vandaler har nok en gang vært på ferde i parken i Stadsbygd sentrum.

- Det er noen som har sett seg lei på belysningen i parken og gått løs på den. De har brutt ned en lysstolpe. Dette er ikke første gangen det blir gjort skadeverk i parken, sier en litt oppgitt politibetjent Ebbe Carsten Brødreskift ved Fosen lensmannsdistrikt tjenestested Rissa.

Det er Stadr Kunstlag som har ansvar for vedlikeholdet av parken i Stadsbygd.

- Det er for galt at noen må ødelagge det som frivillige gjør for å skape en fin plass i bygda. Stedet brukes blant annet av barnehagen og eldresenteret. Dersom noen har sett noe mistenkelig i området ved parken, vil vi gjerne få beskjed om det, sier Brødreskift.