Det gamle kommunelokalet i Åfjord står som kjent på museumsområdet ved prestegården. Lokalene har over tid blitt restaurert, et arbeid i regi av Prestegårdens Venner.  Foreninga søker nå Åfjord kommune om støtte til legging av skifertak. Man ønsker selv å betale 85.000 kroner av totalsummen. Kommunen, som er formell eier av bygningen, er spurt om å bidra med knapt 112.00 kroner.

Forslag

Formannskapet behandler saken på torsdag. Der vedtar de sin innstilling til kommunestyret, som senere fatter endelig vedtak. Administrasjonen foreslår å imøtekomme søknaden om økonomisk støtte. Når momsen er trukket fra, blir kommunens andel i så fall drøyt 72.000 kroner. Forslaget tilsier at kommunen henter pengene fra disposisjonsfond.

Siste del

Innvendig er bygningen så å si ferdig restaurert. Kostnadene så langt er dekket av midler fra Norsk kulturråd og Åfjord kommune, samt ved hjelp av gaver. Nå gjenstår altså siste del av arbeidet.

– Prestegårdens Venner har takstein liggende klar, men behøver profesjonell hjelp til leggingen. Det laveste av tre tilbud ligger på 196.715 kroner. Mulig oppstart kan skje i oktober, såfremt vi får en snarlig avklaring på økonomien, skriver foreningas leder Bergljot Frønes i søknaden.

Historisk

Det gamle kommunelokalet ble bygd i 1888, på initiativ fra presten Karl Seip. Han ønsket at bygget skulle huse en folkehøgskole. Etter kort tid endte huset som kommunelokale, der herredsstyret fattet sine vedtak. Bygget fungerte også som folkebibliotek, landbruksskole, framhaldsskole, samt lokaler til konfirmantforberedelser og annen virksomhet. Mens kirka ble restaurert i 1950-årene, fungerte stedet også som Gudshus.