I disse dager gjennomfører de en undersøkelse blant forsvarsansatte. Omstillingen Fase 2B har blitt langt mer omfattende enn hva som først var forutsatt. Fra et utgangspunktet om justering og tilpassing av organisasjonen etter fase 2A (FRIFLO), har det i tillegg kommet oppdrag om store endringer og kutt i stillings-/årsverkrammen og pålegg om nedgradering av ca 1300 militære stillinger. Utflyttingen av HV-staben, INI-staben og Kystvakten har også kommet som et tilleggsoppdrag til Fase 2B.

I sum betyr dette at Forsvaret igjen er midt i en stor omstilling, men uten at tidsplanen tar høyde for dette eller legger til rette for en god og inkluderende omstilling.

Omstillingen får store konsekvenser for de ansatte, og spesielt for befalets arbeidsvilkår. Til tross for dette opplever ikke BFO at de ansatte blir tatt på alvor eller blir involvert i prosessene slik Hovedavtalen med tilpasningsavtale for Forsvaret (HA/TA) forutsetter.

Alle tjenestegjørende medlemmer skulle i løpet av torsdag 3. mars motta en spørreundersøkelse på epost.

Lederen BFO oppfordrer alle medlemmene til å svare på denne undersøkelsen. På denne måten ønsker BFO å bidra til at en kan få et mest mulig riktig bilde av hvordan den pågående omstillingen er forankret og hvordan den oppleves av den enkelte.