Det er Erling K. Røstad i Vollen som har lånt ut motivet. 10. august 1946 giftet Anne Marie og Martin Røstad på Ørlandet seg. Bryllupet varte i tre dager til ende. Hele 120 gjester deltok. Dette var et giftemål som ikke gikk helt ubemerket hen, for å si det på den måten.

De seks som sto for at maten kom fram til bordene, har vi her. Fra venstre: Klara Dahl, Kristine Skanke, Margit Hoff, Kjellrun Røstad, Olaug Røstad og Astrid Leirvik.

Bidrag til "Gammeldagen" sender du på mail til: terje.dybvik@fosna-folket.no Post: Fosna-Folket, 7129 Brekstad