Høsten 2012 ble prosjektet "Framtidas helse og omsorg" satt i gang i Rissa. Arbeidsgruppa skulle se på om dagens struktur og utforming er den beste modellen for framtiden. Rissa kommune har sykehjem i Rissa og Råkvåg, og et eldresenter som drives nærmest som sykehjem på Stadsbygd.

Vurdering

Arbeidsgruppa presenterer tre ulike modeller for hvordan kommunen kan organisere sine helse- og omsorgstjenester i framtida, og mener alle tre modellene er mulig å drive. De påpeker imidelertid at det er utfordrende å drifte tre institusjoner i en kommune med 6600 innbyggere, blant annet med å rekkrutere sykepleiere. Institusjoner krever en annen type bemanning enn omsorgsboliger, og fagmiljøet kan bli lite og sårbart ved å ha tre i stedet for et sterkt og solid fagmiljø ved en institusjon.

3 modeller

Modellene arbeidsgruppa har kommet fram til er følgende:

1. Samme organisering som i dag.

2. Bare en institusjon (Rissa Helsetun) og omsorgsboliger og hjemmetjeneste i Stjørna og Stadsbygd.

3. Bare en institusjon (Rissa helsetun) og kun hjemmetjeneste i Stjørna og på Stadsbygd.

Utsatt

Rådmannen i Rissa kommune, Vigdis Bolås, innstilte på at modell 2 ble valgt, det vil si at kommunen i framtiden bare skal ha et sykehjem.