- Satsningen på Ørlandet har sammenheng med markedssituasjonen for boliger på Ørlandet i forbindelse med etablering av kampflybasen. Vi vet det vil bli økt behov for boliger på Ørlandet, sier Roger Holmgren i Nordlunden Utvikling.

Sammen med Arnstein Sørgård vil han bygge ut rundt 80 boehenter på Nordlund.

Reguleringsplanen for området har nylig vært på høring. Når endelig regulering kommer på plass tror ikke Holmgren at veien til byggestart vil være lang.

Ikke leilighetsbygg

Området Nordlund er et jorde på litt under 31 mål, som ligger vest og sør for Skankegrenda, nord for Austråttlunden og mot Skoglund travbane i øst. Jordet ble i 2014 regulert til et fremtidig boligområde i kommuneplanen. I planen står det at det må bygges minst tre boliger per mål, og etter reguleringen skal det oppføres minst 92 boliger i området.

Nordlunden Utvikling foreslo å bygge tre leilighetsbygg på tre etasjer med en tilbaketrukket fjerde etasje for å oppnå et stort nok antall boliger. Resten av boligene skal etter planen være eneboliger og rekkehus.

- Etter den politiske behandlingen er de tre små leilighetsbyggene ikke del av planen lenger. Vi ser for oss rundt 80 boenheter dersom vi får dispensasjon fra planbestemmelsene, sier Holmgren.

Byggestart 2018

Holmgren sier han regner med at reguleringsplanen for området stadfestes i løpet av høsten, sannsynligvis i august.

- Vi ser for oss byggestart i løpet av 2018, men det avhenger selvfølgelig av salget. Vi vil bygge ettersom det selges, sier han.

- Dette er helt klart et stort prosjekt på skalaen for Ørland. Det må bygges ut over flere år.

Gangvei

I løpet av høringsperioden er det kommet inn flere innspill til endringer på planene for å imøtekomme ytterligere interesser i nærsamfunnet på Vestrått.

- Vi har ikke fått gått gjennom høringssvarene enda. Etter førstegangsbehandlingen pleier det ikke å være store endringer. Normalt er det gjort en grundig jobb før en reguleringsplan er lagt på høring, sier Holmgren.

Han sier han vil bli overrasket dersom det kommer innspill og endringer som gjør at det ikke blir mulig å realisere prosjektet. Et av innspillene er at det må bygges gangvei i nærområdet før byggestart for å sikre skolevei for unge.

- Det vil være naturlig med en gangvei eller bruk av veiene inne i boligfeltet. Det vil nok være uproblematisk, sier Holmgren.

Her ser vi hvor boligfeltet er tenkt plassert med Skoglund travbane mot øst til høyre i bildet. Foto: Byberg arkitekter

Utenfor kjerneområdet

Holmgren og Arnstein Sørgård har begge hovedområdene sine for boligetablering i Trondheim og Stor-Trondheim.

- Vi går utenfor kjerneområdet vårt når vi prosjekterer på Ørlandet. Det er utenfor der vi har størst kompetanse. Vi vet at det skal bygges boliger på Ørlandet og vi vet at befolkningen vil øke. Markedssituasjonen gjør dette til et godt område å investere i, sier Holmgren.

I landskapet

Boligene som er planlagt har omtrent samme mønehøyder som den omliggende bebyggelsen.

- Nordlund ligger ikke i sentrum, men i kort avstand til Brekstad. Det ligger lunt til og er ikke utsatt for vind, noe vi vurderer som et pluss. Skissene viser at boligene knapt vil synes fra hovedveien. Vi har Austrått og det flotte området rundt i tankene når vi ser for oss boliger som ligger så godt i landskapet, sier Holmgren.

Holmgren sier han er spent på å gå gjennom høringssvarene og følge den politiske behandlingen videre. Hva kommunestyret vedtar vil avgjøre prosjektets fremtid.

- Det er avgjørende at det ikke blir alt for store endringer på planene. Nå ligger det i politikernes hender. Vi har ikke herredømme over prosessen, sier Roger Holmgren.