Det skal legges til rette for ytterligere boligutbygging ved Mellomhaugene i Lysøysund i Bjugn kommune. Det er Norgeshus AS som har søkt på vegne av grunneier om endring av eksisterende regulering for to tomter. Dermed er det totalt ni boligtomter i feltet.

Nye skisser

– Å endre reguleringa for en av de to tomtene ble avslått ved forrige behandling. Nå er det en ny eier i området som ønsker ny behandling. Vi er ikke så glad i omkamper, men i denne saken kom det nye skisser som viser at det er grunn til å se på dette på nytt, sa enhetsleder for arealbruk, Petra Roodbol-Mekkes, under behandlinga i kommunestyret forrige uke.

Politikerne var positive til planene som var forelagt.

– Jeg er glad for at det blir flere tomter i Lysøysund, sa Ole Graneng (Sp).

– Fine utsiktstomter

Areal i nordvest som tidligere var avsatt til såkalt grønnstruktur, som betyr summen av store og små naturpregede områder i tettstedet, utgår i sin helhet og blir erstatt med boligformål.

Endringen i reguleringsplanen ble enstemmig vedtatt av kommunestyret.

Den planlagte bebyggelsen er tenkt i form av frittstående småhusbebyggelse. Formålet er å bidra til flere eneboligtomter i sentrum av Lysøysund, heter det i planbeskrivelsen.

– Tomtene legges ut for salg så fort vi har alt klart. Det er fine utsiktstomter, sier daglig leder i Kyst Bygg AS, Raymond Moen, på vegne av Norgeshus AS.