I forbindelse med den planlagte vindparkutbyggingen på Fosen, har kritiske røster påpekt at utbyggingen vil ødelegge beiteforholdene for reinsdyrene.

På kollegatur

Else Fagervold Humstads bilde fra Bessakerfjellet tyder imidlertid på at reinsdyrene ikke lar seg skremme av de høyreiste møllene.

- Jeg og noen kolleger fra helsesenteret i Åfjord var på en liten tur torsdag kveld. På toppen fikk vi se tre reinsdyr som sto ved vindmølla.

- Så det at vindmøller og rein ikke går i lag er bare «reinspikka tull»?

- He he. Det vil jeg ikke uttale meg om.

- Det ser jo nesten ut som at reinene var nysgjerrige på vindmøllene?

- Ja, det kunne se sånn ut ja, svarer Humstad.

Reagerer

Leder i Fosen reinbeitedistrikt Terje Haugen påpeker at økt besøk og trafikk opp til vindparken på Bessakerfjellet ødelegger for beitenæringen.

- Før var det kanskje 30 personer oppe på fjellet hvert år. Nå er besøkstallet mangedoblet. I tillegg er det anleggstrafikk hver dag. Dette har en stor negativ innvirkning på reinbeitenæringen, sier han.

Haugen påpeker at det er bukker som vises på bildet ved vindmølla.

- Reinbukkene vil alltid kunne ses ved møllene på Bessakerfjellet, men simlene (hunkjønn) er mer sky og holder seg unna, forklarer han.

Etter at Fosna-Folket publiserte bildet av reinene ved vindmølla, har folk debattert til dels hektisk på Facebook.

- Jeg reagerer på at folk som ikke har peiling, skal legge seg opp i debatten. Jeg personlig holder meg unna debatter der jeg ikke har peiling på temaet, sier Haugen.