Det blir kapasitetsøkning i ferjesambandet Brekstad - Valset hver søndag ettermiddag ut 2015, opplyser fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap).

Mer om saken: AtB og Norled: - Kontrakten varer til og med 5. oktober

Kan også bli økning fredager

Siden i vinter har det fra flere hold blitt ytret misnøye rundt ferjekapasiteten mellom Brekstad og Valset.

Det finnes ingen kvikke løsninger, da har man ingen løsning. Grunnen til at det har tatt tid, er at fylkeskommunen har ansvar for hele fylket. Vi må være sikker på at vi har økonomi til å sette i gang tiltak, at det blir sett i en helhetlig sammenheng og at det er gjennomførbart. Det har vært en prosess der vi gjennom rådmannen har bedt om å få en oversikt over hvilke tiltak som er mulig å sette i verk, så har AtB kommet med tilbakemelding etter dialog med Norled. Nå ber vi dem gjennomføre, sier Sandvik til Fosna-Folket, som opplyser om at kapasitetsøkningen trer i kraft fra førstkommende søndag.

Fylkesordføreren mener at det også er nødvendig med kapasitetsøkning mandag morgen og fredag.

– Det er et ønske om å ha seinere avganger på fredager, og det blir sett på nå. Når det gjelder mandager, må mannskapets hviletidsbestemmelser løses.

Avgrenses til ut 2015

I en e-post til Fosna-Folket skriver Sandvik at han har bedt fylkesrådmannen om å se på tiltak for å bedre situasjonen i ferjesambandet:

«Fylkesrådmannen har fulgt opp dette med AtB og bedt om en ny kostnadsberegning på kapasitetsutvidelse på søndager og tidligere avgang mandag.

Som en følge av de svarene AtB har gitt, har nå Fylkesrådmannen bedt AtB om å gå i dialog/forhandlinger med Norled om en kapasitetsutvidelse på søndager fra 14-20 og tidligere avgang mandag for 2015.

Fylkesrådmannen har også bedt AtB om en vurdering av MF Frafjord, blant annet etter tilbakemelding fra publikum om ulike forhold.

Fylkesrådmannen er også gitt oppdrag fra Fylkestinget med å utvikle en egen Fosenstrategi sammen med kommunene, næringslivet, pendlerforeningen mv som skal legges frem til politisk behandling i fylkestinget i desember 2015. I påvente av dette er tilleggsbestillingen foreløpig avgrenset til ut 2015.

Fylkeskommunen bruker 20% av samferdselsmidlene på Fosen (som utgjør 8% av befolkningen i fylket). Derfor må de ulike tiltakene som nå gjøres både på vei, ferge, hurtigbåt og buss sees i sammenheng», skriver han.

– Gir meg mer guts

Hvem som skal ha æren for at det nå blir bedre kapasitet på ferjesambandet har ingen fasit. På aksjonsgruppa «Gi oss god fergeforbindelse på Brekstad - Valset» på Facebook, er flere av medlemmene imidlertid ikke i tvil. Takkehilsninger til Thor Bretting hagler inn i kommentarfeltene.

– Dette gir meg mer guts. Jeg skal stå på videre nå, for vi kan ikke gi oss ennå, sier Bretting og legger til:

– Når vi får en stor- og liten ferje, samt permanent kapasitetsøkning fredag og søndag, da gir jeg meg.

Bretting har blant annet skrevet flere brev til fylkeskommunen og vært i møter med dem.

– Det har gått med noen timer. Jeg blir så engasjert, sier han.

Han innrømmer at de mange innspillene som har kommet på gruppa, har holdt motivasjonen oppe.

– Hadde det ikke vært for kommentarene og innspillene, hadde jeg ikke orket å holde på. Nå har vi fått bedre kapasitet på søndagskveldene, noe som gjør at det er lys i tunnelen, avslutter Thor Bretting.