Veien fra Keiseråslia i Leksvik til kommunegrensa i Rissa ble åpnet 30. juni. Dette var det sjette og største delprosjektet i Fosenvegene, og den nye veien øst for Storvatnet er på 13,6 kilometer.

Fortsettelsen av veien skal gå til Olsøy, og er 3,2 kilometer lang. Nå forteller Knut Sundet, daglig leder i Fosenvegene AS, at veien vil stå ferdig sju måneder før planlagt. Anleggsarbeidet tok til høsten 2014, og var fram til nå forventet ferdig sommeren 2016.

– Johs. J. Syltern AS, som er entreprenøren, har hatt frist til juli 2016, men framdriften har vært så bra, at vi har gjort en ny avtale med ham. Dette betyr at veien blir åpnet før jul i år, sier Knut Sundet.

– Det er en veldig effektiv entreprenør, så har han selvfølgelig hatt vær og føre med seg. Entreprenøren har hatt veldig god framdrift i anlegget, og det har ikke vært noen problemer som har oppstått. Så nå blir det sammenhengende trafikksikker vei fra ferjekaia (Rørvik, journ. anm.) og fram til toppen på Olsøy, legger han til.

Fartsgrensen på strekningen vil være 80 kilometer i timen.

Noe arbeid vil gjenstå

Selv om veien åpnes for trafikk før jul, er det ikke dermed sagt at entreprenøren er helt ferdig da.

– Det blir noen få måneder med «oppussing», men anlegget med asfalt og rekkverk vil bli tatt i bruk og vi kan åpne for trafikk.

Noen dato for snorklipping er foreløpig ikke satt, men én ting er ifølge Sundet helt sikkert.

– Veien skal stå ferdig i god tid før jul.

– Kan stå ferdig i 2018

Planen er at alle Fosenvegene-prosjektene skal stå ferdige innen 31. desember 2020. Prosessen kan bli framskyndet.

– Om vi får penger, skal det ikke vær noe problem å få ferdig prosjektet før planen. Vi skal klare å bli ferdig to år tidligere dersom fylkeskommunen tar forskuttering og rentekompensasjonen for det, mener daglig leder i Fosenvegene, Knut Sundet.

Les om Fosenvegene-prosjektet i vedlagt faktaboks. Vedlagt video er fra åpningen 30. juni.

Sett denne? – Juksingen går utover alle andre