Bak rådhuset i Rissa kommune er det nå kommet på plass seksladepunkt for elbil.

Dette er et ledd i miljøtiltakene kommunen gjør. Rissa kommunehar også en elbil til tjeneste for sine ansatte.

- Foreløpig er dette et prøveprosjekt, og det koster ingenting åbruke disse ladepunktene. Det er fritt fram for alle av kommunens innbyggere,opplyser informasjonsrådgiver Erik Jakobsen i Rissa kommune.