Fylkesveg 715 ved Mørrevatnet i Åfjord kommune blir stengt mens det pågår fjellsikringsarbeid.

- Arbeidet foregår mellom kl. 7 og kl. 19. Hver hele time vil det bli åpnet for gjennomkjøring for trafikken, men ellers er det stengt. Årsaken til at vegen må stenges for trafikk er at det foregår fjellrensk, og stein vil rase ned på vegen og i grøftekanten. Busser i rutetrafikk vil bli fulgt gjennom anleggsområdet og slipper å vente til den neste hele timen. Det foregår ikke arbeid på kvelds- og nattestid og på søndag. Da er vegen åpen for trafikk som vanlig, opplyser Ellinor Hansen i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Arbeidet starter kl. 13 i dag, onsdag 3. mai, og vil vare i inntil to uker.