Rissa kommune har nå bestemt seg for at kommunen selv skal bygge senteret, på den planlagte tomta i Stadsbygd sentrum.

- Det ble for dyrt å bygge det som OPS, forklarer assisterende rådmann og helse- og omsorgssjef Hilde Anhanger Karlsen.

- OPS fungerer godt på en del bygg, som for eksempel idrettshaller og veier, men på et omsorgssenter over 30 år, ble det dyrere enn om vi bygger det selv, sier ordfører Ove Vollan (H).

- Vi har lært utrolig mye av denne prosessen og har god dialog med tilbyderne, sier Anhanger Karlsen.

To tilbydere

Det var to tilbydere som ønsket å bygge omsorgssenteret som OPS, østlandsfirmaet Bache Prosjekt AS og lokale Stjern Entreprenør AS. Når arbeidet nå avsluttes var tanken at Rissa kommune kunne ta over prosjektplanen fra den av tilbyderne som vant konkurransen.

- Administrasjonen har i ettertid vært i forhandlinger med tilbyder om dette, men det ble så dyrt at det ikke var mulig å gjennomføre det slik vi ønsket av hensynet til lovverket knyttet til offentlige anskaffelser, opplyser Anhanger Karlsen.

Ny konkurranse

Det blir derfor utlyst en ny konkurranse.

- Da er det viktig at vi sørger for like konkurransemessige forhold for alle tilbyderne, slik at de to som deltok i OPS-konkurransen ikke får noen fordeler. Dette løses ved å sende ut alt fra forrige konkurranse til alle tilbyderne som blir pre-kvalifisert, slik at alle har samme grunnlaget, opplyser Vollan.

Pre-kvalifisering

Pre-kvalifisering betyr at etter at alle som ønsker å bygge omsorgssenteret har levert sine tilbud, velges det ut noen som kommunen går videre i dialog med.

Det er planlagt å legge ut til pre-kvalifisering 1. juni, med frist 14. august i år. Frist for selve konkurransen er satt til februar 2018, og det forventes oppstart av byggingen i mai/juni neste år, med ferdigsstillelse i desember 2019.

Støtte fra Husbanken

Stadsbygd omsorgssenter skal ha 40 omsorgsleiligheter i ulik størrelse.

- De skal bygges etter husbankens retningslinjer. Vi får 45 prosent støtte fra Husbanken til bygging av omsorgsleiligheter, opplyser Vollan.

Reguleringsplan

Når det gjelder tomta skal reguleringsplanen sluttbehandles i kommunestyret torsdag.

Det er to eiere på tomta. Den ene eieren er kommunen blitt enig med eier om å betale fem millioner kroner for. Den andre delen av tomta jobbes det fortsatt med å komme til enighet med eier om.

- Vi har god dialog, og jobber for å komme til enighet, opplyser Anhanger Karlsen.

Tomta er på totalt 6,3 dekar.

- Vi er overbevist om at dette blir et kjempebygg når det blir ferdig. Mye av arbeidet med å lage et godt romprogram er allerede gjort med pårørende og ansatte, sier Anhanger Karlsen.