Trafikksikringa innebærer å senke fartsgrensa til 50 km/t i Haugenkrysset og prosjektering av kulvert for fotgjengere.

T-kryss med 80-sone

Det har lenge vært et ønske fra kommunen om ei rundkjøring i krysset med avkjørsel til sentrum for trafikken som kommer fra Krinsvatnet på fylkesvei 710.

I dag er krysset er såkalt T-kryss, og fartsgrensen er 80 km/t. Krysset leder blant annet til skolene i Botngård, og benyttes både av kjørende, gående og syklende.

Fikk medhold fra Sanner

Ønsket om å få til ei rundkjøring i Haugenkrysset ble lagt inn i reguleringsplanen for Botngård Øst, men verken Statens vegvesen eller Sør-Trøndelag fylkeskommune var enige i dette.

Vedtaket om nei til rundkjøring ble senere påklagd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og kommunen fikk medhold av statsråd Jan Tore Sanner, som selv kom til Bjugn for å ta krysset nærmere i øyesyn.

Må ta kostnad selv

Til tross for medhold fra høyere hold ønsker verken Statens vegvesen eller Sør-Trøndelag fylkeskommune å bli med på et spleiselag for å realisere rundkjøringa. Dette i motsetning til rundkjøringa som skal bygges i Sæterfjæra i Botngård, der fylkeskommunen bidrar.

- Det betyr at kommunen må bygge rundkjøringa og ta kostnadene selv. Det må vi ta når vi er ute av Robek-lista, sier varaordfører Hans Eide (Sp).

Parallelt med ønsket om ei rundkjøring, vil politikerne sikre krysset også på andre vis.

- Uoversiktlig

Trafikksikringa innebærer kulvert for fotgjengere og å redusere fartsgrensa til 50 km/t.

I formannskapsmøtet tirsdag vedtok politikerne at de ønsker fortgang i denne prosessen.

- Det er uoversiktlig kryss, og mange blir overrasket når de ser at det er 80-sone på stedet. Derfor ønsker vi å senke farta til 50 km/t, men det er nok trolig mer realistisk at vi får redusert farta til 60-sone, sier Eide.

Det er Statens vegvesen som til syvende og sist avgjør fartsgrensen.

Øst eller vest

Ifølge Eide er både vegvesenet og fylkeskommunen positive til trafikksikringa og tiltakene som skal settes inn.

- For fotgjengerne sin del vil det være best med undergang, enten øst eller vest for den planlagte rundkjøringa. Plasseringa av en slik kulvert må være riktig, slik at man unngår at folk opplever den som en omvei og heller krysser veien, sier varaordføreren.