American Car Club Of Fosen har hatt et oppsving de seinere åra. Snart gyver de løs på et nytt Motorama.

Etter årsmøtet i Bjugn forleden meldes det at klubben går bra. Det kan de blant annet takke den store innsatsen medlemmene har lagt ned i arrangementet Motorama Fosen som gikk i Fosenhallen. Ny messe er lørdag 30. april og søndag 1. mai.

Samlinger

I 2010 hadde de til sammen seks offisielle cruisenights. Noen turer utenfor programmet var det også, mellom annet en sommertur til Lysøysund der alle medlemmer og frivillige fra Motorama fikk servert middag.

Klubbhuset er på Tørrem i Bjugn, og medlemmene gikk for å beholde klubbhuset i 2011 også. Dette tas opp til vurdering hvert år.

Charity Run

Klubben var også med på Charity Run hos Rumble MC der inntekten gikk til lille Emil som gikk bort for kort tid sia. Klubben gav penger til barneavdelingen som ønsket penger til begravelsen for å minnes Emil.

Styresammensetninga er den samme etter valgene. Karin Solem er leder og økonomiansvarlig. Kjell Hoff figurerer som nestleder. Sekretær er Siv Nymo. Styremedlemmer er Ketil Holberg, Bjørnar Nausthaug og Kjell H. Strendo. Mads Enebakk er varamedlem. Frank Solem er ansvarlig for heimesida til klubben.