Rovdata lanserte 30. november i fjor et rapportsystem for store rovdyr på internett, og målsettingen er at flest mulig legger inn deres observasjoner i systemet. Systemet er utviklet i et samarbeid mellom Rovdata og Artsdatabanken. Dette skriver de på sin nettside.

– Publikumsløsningen har vært i drift i åtte måneder nå, og så langt er det lagt inn nesten 650 ulike observasjoner av de fire største rovdyrene vi har i landet. Vi er godt fornøyde med antallet innmeldte observasjoner, med tanke på at systemet er forholdsvis nytt og foreløpig ikke er så godt kjent blant publikum. Målet er at stadig flere vil legge inn observasjoner i tiden framover, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Det er lagt inn flere observasjoner fra Fosen på siden.