Stifter ny organisasjon: – De andre er alle lagt ned. Vi er nødt til å tenke nytt og endre hvordan vi gjør ting