En krevende jobb: – Å jobbe med bøker er veldig gøy og bøker har alltid vært en stor interesse.