Planla for 35 prosent økning i folketallet, men er langt unna målet: – Lett å idioterklære det i ettertid