– De pårørende sin stemme er utrolig viktig, de er også en stor ressurs