Årsaken er at sykehuset i Trondheim er fullt, skriver Adresseavisen.

– Dette er et tiltak vi iverksetter med bakgrunn i den driftssituasjonen vi har med mange utskrivningsklare pasienter som medfører fullt sykehus og dermed fullt akuttmottak. Dette er en situasjon som truer pasientsikkerheten, sier direktør Grethe Aasved ved St. Olavs hospital.

De utskrivningsklare pasientene skaper problemer for sykehusdriften. Akuttmottaket sliter med å få sendt pasienter videre inn i sykehuset, og Aasved sier at alarmen går flere ganger i uka fra Akuttmottaket som følge av at pasienter hoper seg opp.

Sist uke ga sykehusledelsen fullmakt til å iverksette umiddelbare tiltak. 20 senger har blitt øremerket ved ulike institusjoner, blant annet Røros sykehus. Pasientene skal flyttes til disse sengene samme dag eller dagen etter at de er definert som ferdigbehandlet.

Sykehusdirektøren erkjenner at situasjonen er uheldig for pasientene som blir rammet, og sier at det er et tiltak de har ventet i det lengste med å iverksette. Tiltaket har vært gjennom en bred prosess i sykehuset med støtte fra tillitsvalgte.