360 sjåfører testet på havna: En sjåfør kom med en innrømmelse